Erasmus+

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm. Ajavahemikku 2021–2027 hõlmavas programmis pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemise edendamisele demokraatlikus elus.

 

Selle kaudu toetatakse Euroopa haridusruumis, digiõppe tegevuskavas ja Euroopa oskuste tegevuskavas sätestatud prioriteete ja tegevusi.

Erasmus on Euroopa Liidu mittetulunduslik programm õpilaste ja õpetajate vahetamiseks ELi liikmesriikide ning Islandi, Liechtensteini, Põhja-Makedoonia, Norra ja Türgi koolide vahel. Programm pakub võimalust õppida, praktiseerida või õpetada teise programmi alusel osalevas riigis.

Erasmus+
EU programme for education, training, youth and sport
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/link opens on new pagehttps://erasmus-plus.ec.europa.eu/">

Meie projektid:

2020-2023

KA 229 "We do STEAM together"link opens on new page (Me teeme koos STEAM)
Project pagelink opens on new page • Facebooklink opens on new page • Instagramlink opens on new page

KA 226 DI.S.T.AN.C.Elink opens on new page: Digitaalne vahend loodusteaduste ja programmeerimise õpetamiseks kaugõppes
Project Blog linklink opens on new page • JVP linklink opens on new page • websitelink opens on new page • Facebooklink opens on new page

KA 101 Enterprising teacher"link opens on new page (Ettevõtlik õpetaja)
Bloglink opens on new page

Taganesime projektist:

2022-2024

KA220-SCH-AADBFE5F "GIS for Gist of Europe"link opens on new page Erasmus+
linklink opens on new page

Projektid

https://ivpprojektid.blogspot.com/p/blog-page_21.htmllink opens on new page

Avaldatud 07.12.2023. Viimati muudetud 07.12.2023.