Nõustamine

Tugisüsteem Jõhvi Kesklinna Koolis

Ei ole olemas inimest, kel poleks kunagi muresid. Vahel on mured suured, vahel väikesed. Kuid me ei pea olema oma muredega üksi! Tule ja räägi ning küsi nõu. Kui mured liiga kauaks lahenduseta jäävad, siis on hiljem neid ka keerulisem lahendada ja diagnoosida. Koolis on alati keegi, kellega oma muret jagada ja nõu küsida.

Tugisüsteem on olemas nii õpilastele, vanematele kui ka õpetajatele.

Kooli tugisüüsteem:

Psühholoog Tatjana Laada
tatjana.laada[ät]jklk.edu.ee
tel. 55 676 586
Nõustamise aeg lepitakse eelnevalt kokku telefoni teel.

Psühholoogi ülesanded:
• õpilaste individuaalne nõustamine, isikliku elu ja õpiprobleemide lahendamine;
• õpilaste arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine;
• õpilaste emotsionaalse seisundi hindamine;
• lastevanemate anketeerimine;
• erivajadustega õpilaste nõustamine, edasisaatmine teiste erispetsialistide juurde.

Logopeed Tatjana Varju
tatjana.varju[ät]jklk.edu.ee
tel. 55 633 560
T 14.00-15.00, N 14.00-15.00

Logopeed:
• viib läbi uuringut;
• koostab eriprogramme;
• teeb tihedat koostööd klassijuhatajate ja aineõpetajatega;
• toetab koostööd lapsevanematega, nõustab neid;
• abistab klassijuhatajat individuaalse arengukaardi täitmisel.

Sotsiaalpedagoog Svetlana Safronova
svetlana.safronova[ät]jklk.edu.ee
tel. 52 88 467
E 10.00—15.00

Ülesanded:
• raskete konfliktide lahendamine (kooli vägivald, vargus, kaklemine, koolikohustuse mittetäitmine);
• tundide külastamine (vajaduse korral);
• koostöö noorsookomisjoniga ja noorsoopolitseiga;
• koostöö Jõhvi valla sotsiaalametnikega;
• vestlused probleemsete õpilastega ja nende vanematega, nõustamine;
• teostab õpilaste korrapärast järelevalvet/ vaatlust;
• õpilaste konsulteerimine;
• alaealiste komisjonidel osalemine.

HEV-koordineerija Inna Plotnikova
inna.plotnikova[ät]jklk.edu.ee
tel. 33 52 051
T 8.15-10.00, K 10.30-14.00, N 10.30-14.00

HEV-koordineerija:
• korraldab koostööd kõikide spetsialistide vahel;
• võtab arvele HEV lapsi;
• vormistab taotlusi ja korjab kokku kõik vajalikud dokumendid nõustamiskomisjonile;
• vastutab individuaalsete õppekavade koostamise eest;
• vajaduse korral juhendab õpetajaid individuaalsete õppekavade koostamisel;
• viib läbi ümarlaua istungid.

Avaldatud 04.05.2021. Viimati muudetud 02.11.2023.