VEPA Käitumisoskuste Mäng Jõhvi Kesklinna Koolis

Alates 01.09.2022 rakendatakse meie koolis VEPA Käitumisoksuste Mängu metoodikatlink opens on new page, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengule. Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat õpetajad Inga Matišinets (3.c), Svetlana Uisk (4.b), Jelena Kolmõkova (4.c).

VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Gamelink opens on new page) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis rakendatakse VEPA metoodikat alates 2014/2015. õppeaastast. VEPA metoodika koolituse on läbinud rohkem kui 800 õpetajat enam kui 120 koolist üle Eesti.

VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele eneseregulatsiooni. Eneseregulatsioon on oskuste kogum, mis hõlmab keskendumist, tähelepanu ümberlülitamist, paindlikkust, püsivust, toimetulekut tugevate tunnetega ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. VEPA puhul on suur rõhk pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele, mis toetab laste sotsiaalset ja emotsionaalset kompetentsi.

2016-2018 aastatel Eestis läbiviidud VEPA metoodika mõju-uuring on tõestanud, et VEPA rakendamine vähendab käitumisprobleeme klassis ja parendab laste hakkamasaamist tunnis. Rohkem infot VEPA mõju-uuringu kohta leiab Tervise Arengu Instituudi noremteaduri Karin Streimanni esinemisestlink opens on new page.

Arenenud eneseregulatsioon ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused omavad suurt mõju inimese käekäigule ja heaolule. Uuringutega on tõestatud, et VEPA rakendamine algklassides aitab ennetada sõltuvuste teket, koolist väljalangemist ja agressiivset käitumist noorte seas. Meie kooli jaoks on väga oluline VEPA metoodika tõhus ennetav mõju.

Õpilastele meeldivad kõige rohkem sellised VEPA elemendid nagu «Memme vigurid», nimepulgad ja suupill. Samuti meeldib neile, eriti klassiikaaslastest, “kiidud” saada. Õpetajad panid tähele, et klassiõhkkond on muutunud sõbralikumaks ja rahulikumaks: klassis valitseb töövaikus, õpilased ei kiusa teineteist, pigem toetavad ja hoolivad oma klassikaaslastest. Tulemuseks ei pea nad kulutama palju aega õpilaste distsiplineerimieks, neil on kergem lapsi kaasa töötama panna, VEPA mänguelemendid aitavad hoida õpiaste huvi õppimise vastu kogu tunni vältel.

Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul kolmepäevase koolituse ning saavad jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes. Kui õpetajal on VEPA metoodika käes, siis ta võib seda rakendada veel mitme aasta jooksul, et pakkuda tuge erinevatele lastele ja luua oma klassis turvalist, sõbralikku ja õppimisele orienteeritud õhkkonda. Koolist on VEPA metoodika lühikoolituse läbinud õppejuht Tatjana Gromova ja infojuht Antonina Lattu, mis aitab meie kooliperel lähtuda samadest põhimõtetest.

Rohkem informatsiooni VEPA metoodika kohta leiate VEPA koduleheltlink opens on new page ja Facebooki leheltlink opens on new page. Lapsevanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodulink opens on new page.

Avaldatud 11.01.2023. Viimati muudetud 02.05.2024.