MUZtival 2024 LAK-õppe kuu raames

Loomise kuupäev 02.05.2024

16.-18. aprillil toimus meie kooli seinte vahel suurejooneline muusika- ja talendipidu – MUZtival 2024. Võistlusel osalesid noored lauljad esimesest kuni üheksanda klassini, esindades ühte Euroopa riiki. MUZtival 2024 jagunes seekord neljaks vanusekategooriaks: 1.-2. klassid, 3.-4. klassid, 5.-6. klassid ja 7.-9. klassid, mis võimaldas igal osalejal näidata oma parimaid omadusi ja oskusi.

Igat esinemist hinnati viie kriteeriumi alusel: vokaal, number, käitumine, välimus ja riigi esindatus. Iga kriteeriumi eest oli võimalik saada maksimaalselt 20 punkti ning tänu spetsiaalsele rakendusele näitas kohe arvuti reaalajas esinemise keskmist hinnet. Hindamissüsteem oli eriti oluline, kuna žürii pidi esitusi hindama siin ja praegu, võistlejaid omavahel võrdlemata.

Žüriisse kuulusid linna kultuurielu tuntud isikud, sealhulgas Anna Maskaeva ja Aleksandr Ivasjuk Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusest, Alisa Linter Kohtla-Järve Noortekeskusest ning kooli esindajad: direktor Irina Šulgina, õppealajuhataja Tatjana Gromova ja teatristuudio juht Tatjana Laada ning meie kooli õpilasomavalitsuse esindajad: Maria Tumko, Dmitri Petrov, Timofei Glamazdinov.

Pingelised ootused ja tulemuste ootamine lisasid konkursile põnevust. Näiteks võitsid 2.b klassi õpilased 1.-2. klasside seas Grand Prix'i saksa keeles lauldud lauluga. 3.-4. klasside kategoorias jagasid võitu 4.b ja 4.c klassid, saades "MUZtivali meistrite" tiitli. 6.b klass vaimustas žüriid ja publikut prantsuse lauluga ning võitis 5.-6. klasside seas. Kõige tulisem võitlus toimus 7.-9. klasside vanusekategoorias, kus väikese ülekaaluga võitsid "hispaanlased" 9.c klassist.

Soovime eraldi tänada meie muusikaõpetajaid Jelena Afanassjevat ja Oksana Meipalu nende uskumatu panuse eest osalejate ettevalmistamisel ning samuti toredaid klassijuhatajaid ja tublisid vanemaid, kes toetasid oma lapsi. Eraldi tänu kuulub lasteaiale Sipsik, kelle kasvandikud tulid nautima algklasside etteasteid, piiludes tulevikku, kui nemad ise saavad selle suurepärase võistluse osalejateks.

MUZtival 2024 tõestas, et kunst ja muusika suudavad ühendada südameid, inspireerida uutele saavutustele ja jätta kõigile kohalviibijatele eredaid muljeid. Jääme huviga ootama MUZtivali 2025!

Viimati muudetud 02.05.2024.